:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 6 มกราคม เวลา 13.30 น. นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งหัวช้าง ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปวง คณะครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คณะครูโรงเรียนตำบลบ้านปวง และประชาชนในตำบลบ้านปวง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้า่ยวันประสูติ ณ อ่างเก็บน้ำแม่แพม หมู่ 2 บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร