:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

17 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง คณะผู้บริหารส่วนตำบลบ้านปวง สมาขฃชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งหัวช้าง คณะครูโรงเรียนในตำบลบ้านปวง และประชาชนในตำบลบ้านปวง ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร