:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: กิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุประจำปี 2566

20 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวงได้ส่งตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุระดับจังหวัดลำพูน เช่น กีฬาเปตอง กีฑา และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง และคณะผู้บริหาร ที่การสนับสนุนในการเข้าร่วมกีฬาครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร