:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วศึกษาดูงานเครื่องกำจัดขยะพลาสติกและโฟมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

22 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุรวิทย์ สีวิจี๋ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง พร้อมด้วยคณุผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง และ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี นำโดย ส.จ.ต.นิวัต ศรีสุโครต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วและทีมงาน เข้ามาศึกษาดูงานเครื่องกำจัดขยะพลาสติกและโฟมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร