:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: ผู้ว่าราชการจัังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมเครื่องกำจัดขยะพลาสติกและโฟมน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน

22 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ได้ต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าตรวจเยี่ยมเครื่องกำจัดขยะพลาสติกและโฟมน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร