:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: รงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam)

23 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ร่วมกับอำเภอทุ่งหัวช้าง เดินรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหารให้กับร้านค้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร