:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาดกวาดลานวัด กวาดใบไม้ กิ่งไม้ บริเวณรอบวัดดอนแก้ว ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร