:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

5 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งหัวช้าง ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปวง แและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปวง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ  ปรับภูมิทัศน์ ณ พระธาตุดอยม่อนวัด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_159_25_19_437.cr2

catalogs_file_159_25_23_94.cr2

catalogs_file_159_25_27_829.cr2

catalogs_file_159_25_28_27.cr2

catalogs_file_159_25_29_429.cr2

catalogs_file_159_25_34_513.cr2

catalogs_file_159_25_37_39.cr2