:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

6 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และประชาชนตำบลบ้านปวง ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประเภทฟุตบอลชาย เพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นแนวทางนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและเยาวชนและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร