:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานอบต.บ้านปวง

19 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 19-21เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2566 นายสุรวิทย์ สีวิจี๋นายกอบต.บ้านปวงมอบนายเชาวลิต มะโนเนือง รองนายกอบต.บ้านปวงกล่าวต้อนรับคณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางและวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลำปางที่ได้มาเป็นวิทยากรฝึกสอนประชาชนตำบลบ้านปวงผู้สนใจในการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ซึ่งประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มีอาชีพติดตัวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และขอบคุณท่านอาจาย์ลัดดา อาจารย์โต้ง ป้าเพ็ญและอาจาย์รัฐภูมิ(อ.ณัฐ)ผู้สนับสนุนโครงการเป็นอย่างยิ่ง โอกาสหน้าจะเป็นอะไรอีกนั้นคอยติดตามให้กำลังใจกันต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร