:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านปวง

28 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 28เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง กองสวัสดิการสังคมได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านปวง โดยได้รับเกียรติจากนางกัลยา ปัญญาแดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ซึ่งก็สร้างความเข้าใจ และความสนใจแก่เเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านปวงเป็นอย่างมาก 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร