:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการการเรียนรู้ การสร้างนิสัยแก้ไขปัญหาพัฒนาสุขภาพ

28 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2566กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ได้รับเกียรติจากนางกัลยา ปัญญาแดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างมาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ การสร้างนิสัยแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง และได้รับความร่วมมือจากน้องๆในพื้นที่ตำบลบ้านปวงที่ได้เข้าร่วมดครงการกิจกรรมนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี และได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังได้มาแชร์ความคิด ความรู้ และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของเด็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร