:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น

นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านปวง ร่วมพิธีฯ ณ วัดหนองกอก ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร