:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบ้านปวง

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 

นายสุรวิทย์ สีวิจี๋ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง มอบหมายให้ นายชัยพร จี๋วิคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำไม้กวาดดอกไม้หญ้าให้กับผู้สูงอายุในตำบลบ้านปวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร