:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8_158.pdf