:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ชื่อ: ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13

9 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_268_21_19_967.pdf