:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง
94 หมู่ 9 บ้านสันดอนรอม ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
E-mail : saraban@banpuang.go.th
Website : www.banpuang.go.th 
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น