:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 

ตั้งอยู่ 94  หมู่ที่ 9 บ้านสันดอนฮอม ตำบลบ้านปวง  เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดของอำเภอทุ่งหัวช้าง    จังหวัดลำพูน

ห่างจากตัวจังหวัดลำพูน  118 กม. และอยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด    215. 578  ตารางกิโลเมตร

สาเหตุที่ชื่อว่าบ้านปวง  เนื่องจากผู้ตรวจนครลำพูน  สมัยก่อนได้เดินทางผ่านเส้นทางสายนี้  โดยอาศัยช้างเป็นพาหนะ  และได้หยุดช้างปลงสัมภาระหยุดพัก  จึงเรียกชื่อว่า “ บ้านปลง ”  

ต่อมาเพี้ยนชื่อเป็น บ้านปวง”   สมัยก่อนเป็นตำบลที่มีป่าไม้สักและไม้เบญจพรรณหนาแน่นมาก  ปัจจุบันมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง