:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-596087, 053-596222
กองช่าง
นายพงษ์สิน แจ๋มใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0895545661
นายมงคล พวงคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางผกามาศ ตาแก้วยัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธิติภูมิ ชัยลังกา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณัฐนนท์ ใจก้อน
คนงาน